Poniedziałek 25.12. Uroczystość Narodzenia Pańskiego

8.30 W int. Ireny i Jana w 50- rocznicę ślubu z prośbą o błog Boże dla całej rodziny

10.00 + Edmunda Wółkiewicza

11.30 + Czesława Rygielskiego w II rocz. śm.

16.00 + Jarosława i Kazimierza Dąbrowskich oraz zmarłych z rodziny: Meler, Dąbrowskich i

Skoczyńskich

Wtorek 26.12. Święto św. Szczepana

8.30 + Kazimierza Barskiego

10.00 + Zofię, Alfonsa, Stanisława i Mieczysława Wierzchowskich

11.30 + Haliny i Kazimierza Jaworskich

16.00 + Romana Dąbrowskiego

Środa 27.12. Sw. Jana Apostoła

7.30  I. + Julię Gajzler

II+ Stanisława Wszelak / int. z t.p./

III. + Stanisława Wszelak /int. z t.p./

IV+ Stanisława Wszelak /int. z t.p./

Czwartek 28.12. Święto świętych Młodzianków

7.30 I. + Wiesława Króla

II.+ Stanisława Wszelak /int. z t.p./

III.+ Stanisława Wszelak /int. z t.p./

IV+ Stanisława Wszelak /int. z t. p./

Piątek -29.12.

7.30 I. W int. rodziny Heleny i Andrzeja

II.+ Stanisława Wszelak /int. z t.p./

III.+ Stanisława Wszelak / int. z t.p./

16.00 Zbiorowa

Sobota 30.12.

7.30 I.+ Kazimierę i Józefa o. Mateusz

II+ Stanisława Wszelak /int. od Jadwigi i Edwarda Borkowskich i Danuty i Macieja Lemanik/

III+ Stanisława Wszelak /int. od szwagierki Marysi z rodziną/

16.00 + Stanisława Wszelak /int. od wnuczki Moniki z mężem Andrzejem i synem

Jakubem/

Niedziela 31.12.

8.30 + Jadwigę Grębowską /int. od rodziny Chojnickich i Żuchowskich/

10.00 + Wiesława, Barbarę, Antoniego, Leokadię Bucharzewskich; + Józefa i Irenę Krajewskich, +Stanisława Brzezickiego oraz zmarłych z rodziny Iglewskich

11.30 + Grzegorza Zdunka

16.00 Zakończenie Starego Roku