Sakramenty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie – (KKK 1213).

Obowiązki rodziców dziecka:

 • przygotowują się do chrztu dziecka
 • są obecni
 • publicznie proszą o chrzest
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka
 • wyrzekają się szatana
 • składają wyznanie wiary
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga
 • są świadkami wiary dla dziecka
 • przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień
 • spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.)
 • razem modlą się z dzieckiem i za dziecko
 • wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt przygotowują się do nich
 • obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu
 • świętują dzień Patrona
 • uczą miłości bliźniego
 • zawierzają dziecko Bogu

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • wyznaczeni przez rodziców
 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
 • należą do Kościoła katolickiego
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • wyrzekają się szatana
 • wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
 • otrzymują specjalne błogosławieństwo
 • trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
 • żyją wiarą, nadzieją i miłością
 • modlą się za chrześniaka

Rodzice powinni zgłosić się odpowiednio wcześniej do Kancelarii w celu zapisania daty chrztu.

Dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka
 • zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii, w których mieszkają karteczki potwierdzające spowiedź rodziców i chrzestnych

Przygotowanie do małżeństwa:

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Obowiązki narzeczonych:

 1. Udział w konferencjach przedmałżeńskich
 2. Spotkania w poradni rodzinnej
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza w tym tygodniu, gdy były wygłoszone zapowiedzi, druga tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.
 4. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej)
 5. Dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
 • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
 • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
 • narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza,
 • umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni zawierają związek małżeński,
 • spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,
 • omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa
 • jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.

Dokumenty wymagane do sakramentu małżeństwa:

 • Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
 • Dowód osobisty
 • Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania lub odpowiednia adnotacja na metryce chrztu
 • Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej
 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach gdy były głoszone poza naszą parafią
 • Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

W dniu zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się w zakrystii aby:

 • złożyć brakujące podpisy,
 • przynieść obrączki,
 • dostarczyć indeksy z potwierdzeniem uczestnictwa: w naukach, spowiedzi św., i poradni rodzinnej.

Pierwszym darem zmartwychwstałego Jezusa jest sakrament pokuty zwany często spowiedzią, sakramentem pojednania czy też przebaczenia. Jezus w wieczerniku, kiedy ukazał się apostołom, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,22-23).

Warunki sakramentu pokuty i pojednania:

 1.  rachunek sumienia
 2.  żal za grzechy
 3.  mocne postanowienie poprawy
 4.  szczera spowiedź
 5.  zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Sakrament pokuty i pojednania w Sanktuarium

pół godziny przed każdą Mszą św.

 • w I piątki miesiąca : od godz. 6.30 i 15.00
 • odwiedziny chorych w I Piątek miesiąca od godz. 9.00

W razie potrzeby na każde wezwanie.