Zakon Braci NMP z Góry Karmel

Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Kar­mel (Karmelici) to wspólnota należąca do bardzo licznej w świecie rodziny karmelitańskiej. Jako datę założenia zakonu przyjmuje się lata 1206-1214, ponieważ w tym czasie eremici z Góry Karmel w Palestynie otrzymali od św. Alberta, łacińskiego patriarchy Jerozolimy, „Regułę życia”. Trudno wskazać na konkretną osobę założyciela. Jest to grupa ludzi – Ojców Zakonu – zafascynowanych pięknem Ziemi Świętej, postacią Eliasza – Proroka z Kar­melu i przede wszystkim osobą Maryi, którą Karmelici uznali za swoją Siostrę, Matkę i Królową. Z Jej rąk otrzymali 16 lipca 1251 Szkaplerz św., który wywarł olbrzymi wpływ na rozwój Zakonu, jego charyzmat i działalność. Do Polski karmelici zostali sprowadzeni w 1397 roku z Pragi Czeskiej przez św. Królową Jadwigę.

Odpowiadając na potrzeby Kościoła w Polsce, włączamy się w różnorodną działalność: katechizujemy w szkołach, służymy wszystkim pragnącym pojednać się z Bogiem, odnaleźć Go lub pogłębić z Nim więź przez kierownictwo duchowe i sakrament pokuty, przeprowa­dzamy rekolekcje zakonne i parafialne, pracujemy jako kapelani szpitalni, organizujemy życie religijne w powie­rzonych nam parafiach.

Wykonywana przez nas praca nie odznacza się ni­czym nadzwyczajnym ani nie jest szczególnie ekspono­wana w porównaniu z działalnością innych zakonów. Staramy się bowiem naśladować Jezusa ukrytego, po­kornego i ubogiego, nie szukając dla siebie sławy, ale wykonując rzeczy proste i nie rzucające się w oczy, za­wierzając je Duchowi Świętemu, od którego zależy ich owocność.

Fundamentem dla całej naszej działalności jest mo­dlitwa. Pogłębianie więzi z Jezusem nauczenie się przeży­wania codziennych obowiązków z Nim i dla Niego jest zadaniem każdego karmelity. Modlitwa ma także charakter wspólnotowy i wyraża się w odmawianej wspól­nie Ligurii Godzin. Aby doskonałej naśladować Jezusa, żyjemy w oparciu o publiczne i uroczyste śluby rad ewan­gelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wzorem upodabniania się do Niego jest postawa proroka Eliasza i sposób życia Maryi, która jest dla nas Siostrą, Matką, Orędowniczką i Ozdobą Karmelu.

W dzisiejszym świecie chcemy być nauczycielami i przewodnikami ludzi pragnących odnaleźć Boga i do­świadczyć Jego obecności wśród trosk codziennego życia. To jest nasze posłannictwo wynikające z istoty karmelitańskiego powołania.

Zainteresowanych życiem i charyzmatem Karmelu przyjmujemy do Nowicjatu na kapłanów (po maturze) i braci zakonnych (po szkole średniej).